Skoleregler ved Johansen trafikkskole AS

Avbestilling av timer, se eget felt.

Betaling av timer, se eget felt.

Vi har mange elever, noen ganger skjer det feil. Har du spørsmål, ring oss så får vi ordnet opp i feilen.

Taushetsplikt, alle ansatte her har yrkesetisk taushetsplikt.

Personopplysninger, som elev hos oss er du inneforstått med og godtar at vi lagrer personopplysninger som er relevant for ditt kundeforhold hos oss. Elektronisk ihht gjeldende regelverk.

 

Av og til er vi forhindret i å svare på telefon, opptatt med andre elever. Send mail og vi ringer tilbake så fort vi kan.

Priser, forbehold om endringer i løpet av året uten ytterlige varsler, selv for timer og kurs fram i tid.

 

TAKK FOR AT DU VALGTE Å TA OPPLÆRINGEN HER HOS OSS!

Vi skal gjøre vårt beste for at du blir en trygg og god trafikant.

Vi gir deg kvalitet og riktig opplæring i henhold til lover og regler.

Ta kontakt

Adresse

17.maigata 4

3611 Kongsberg

47 46 61 69

post@johansen-trafikkskole.no